EG-verklaring van overeenstemming. volgens bijlage VII van de Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG). verklaart hiermee dat de
Lamel / pijp “ warmtewisselaar. (types: VVA, VVB, VVC, VVD). voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen.

EG verkl PED freddomatic