Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zakelijk NVKL 2013 Levering af fabriek (Ex Works) Maastricht. Prijzen worden altijd afgegeven excl. transportkosten. Betaling: Binnen 30 dagen na faktuurdatum. Verder zijn op al onze aanbiedingen en leveranties de voorwaarden...
PED Conformiteitverklaring

PED Conformiteitverklaring

EG-verklaring van overeenstemming. volgens bijlage VII van de Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG). verklaart hiermee dat deLamel / pijp “ warmtewisselaar. (types: VVA, VVB, VVC, VVD). voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen. EG verkl P...