Leveringsvoorwaarden zakelijk NVKL 2013

Levering af fabriek (Ex Works) Maastricht. Prijzen worden altijd afgegeven excl. transportkosten.
Betaling: Binnen 30 dagen na faktuurdatum.

Verder zijn op al onze aanbiedingen en leveranties de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling NVKL. sectie A: Groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffe van de Arrondis-sementsrechtbank te s’Gravenhage d.d. 15 september 1992 onder nr. 155 / 1992, van toepassing.